↑ Return to Coaching

technieken

Welke Technieken worden er gebruikt tijdens een sessie?

 

Om deze vraag te beantwoorden moet je onderscheid maken tussen een intake gesprek en een gewone individuele coachingsessie. Hierbij spreek ik dan ook niet over een workshop. Want ook dit is een apart verhaal. Bij een workshop spreken we vooral van een lezing met enkele oefeningen. De gebruikte technieken zijn dan ook zeer specifiek per onderwerp voor deze sessies.

Bij een intake gesprek maken we in de eerste plaats kennis. We bespreken wat jij van mij kan verwachten en wat ik van jou verwacht. We bespreken de reden waarom jij mij opzoek en stellen vast wat jouw vraag aan mij is. Ook kijk ik na of jij iemand bent die gebaat is bij coaching. Coaching is niet voor iedereen. Later meer hierover.

Bij een gewone coachingsessie gaan we steeds uit van het GROW-model dat initieel werd opgemaakt door Sir john Whitmore. Hieronder ziet u een kleine visuele voorstelling van het idee.

Presentation1

Elke sessie volgt een zelfde stramien waarbij binnen dit patroon verschillende technieken gebruikt worden zoals RET (Rationele emotieve therapie) en SBT (solution based therapy) of indien nodig Mindfulness.

Dit stramien bestaat steeds uit dezelfde componenten van het GROW model. Namelijk Goal (het doel), Reality (wat is de realiteit), Options (welke opties zijn er?) en Way Ahead (wat gaan we nu doen?)

Eerst wordt er gekeken welk doel er bereikt moet worden. Dan wordt er gekeken of dit doel realistisch is en welke factoren spelen er mee. Daarna wordt er gebrainstormd en gediscussieerd over de verschillende mogelijkheden die er bestaan en tot slot wordt er een plan opgesteld voor de periode tot de volgende sessie.

 

Rationeel emotieve therapie

RET is een van de technieken die ik gebruik om mensen productievere zienswijzen aan te leren. Ook dit past binnen het plaatje van het GROW model en zijn bijbehorende solution based therapy.

In een notendop komt het erop neer om te kijken welke emoties en welke ideeën samengaan bij jou en te bekijken of dit wel het meest nuttige verband is. Indien dit niet het geval is dan ga ik aan de hand van gerichte vragen je kijk op dit verband bijsturen naar dingen die je vooruit helpen in plaats van dat jij jezelf mentaal blijft tegenwerken.

 

solution based therapy

Bij SBT beginnen we steeds bij de situatie waar de klant zich bevind en gaan kijken waar de klant zijn doel zich bevind. Door middel van gesprekken gaan we dan stappen opstellen en ondernemen om stap voor stap dichterbij die doel te geraken. De gesprekken gebeuren aan de hand van een aantal vragen die jou aan het denken zetten en jij zelf met de oplossingen naar voor komt die uniek zijn voor jouw situatie.

 

Mindfulness

Hoewel mindfulness zijn oorsprong vind in het boedisme, wordt dit door zeer vele mensen los van religie toegepast. Ook leer ik het aan zonder te refereren naar de religieuze kant. Ik beoefen het louter op een praktische manier en enkel op vraag van de cliënt om stress te bestrijden. Mindfulness is een vorm van meditatie en letterlijk vertaald uit het Engels betekend dit “aandachtigheid”. Tijdens deze vorm van meditatie train je je focus op 1 enkel iets om los te komen van de storm aan gedachten in ons hoofd en zonder oordelen je aandacht te schenken aan de fysieke sensaties in je lichaam. Op deze manier leer je om je enkel bezig te houden met het ogenblik zelf. Wanneer je dit doet zal er een grote rust over je heen komen. En net dit is fantastisch als je problemen hebt met de stressniveaus in je leven.

Hoewel ik dit hoofdzakelijk gebruikt voor stresshantering is de techniek van mindfulness ook zeer eenvoudig toe te passen op momenten dat er grote concentratie vereist wordt, zoals tijdens sportieve prestaties of momenten dat je onder grote druk staat zoals net voor een belangrijke vergadering.

Welke vormen van coaching zijn er beschikbaar? Klik Hier

Bezoek mijn blog voor interessante tips. Klik Hier