«

»

Apr 24

We worden sterker op de plaatsen waar we gebroken zijn.

barsten2Tegen onafwendbaar grensoverschrijdend onrecht is geen kruid gewassen. Het slaat wonden. Veroorzaakt pijn. Zondermeer. Wonden maken een korst. Een korst die dikker wordt, elke keer wanneer het onrecht zich herhaalt. Therapie is oprecht en onbekrompen durven, die korst aanraken, gevoelen. Kijken, luisteren, begrijpen hoe en waartoe ze zich gevormd heeft. De korst beschermt, sluit af, houdt buiten, biedt veiligheid. De korst houdt ook binnen, dekt toe, zet vast … stilzwijgende woede, verlammende angst, schaamte die op zichzelf terugplooit. Ze woekeren.

 We become stronger in the broken places **

wandelenWe stappen naast mekaar. De stilte stapt met ons mee. In dezelfde richting. Stilte na een gesprek waarvoor geen woorden meer zijn. Alleen nog wit tussen onuitgesproken regels. Een stilte bol van mededogen: de wens dat anderen niet hoeven te lijden.

Barsten in de korst helpen genezen. Barsten maken doorgang om wat gefixeerd vast zit weer te laten stromen. “There is a crack in everything, that’s how the light gets in.”* Barsten ontbloten de ziel, wat wezenlijk belangrijk is. Verbindend verdriet, mild mededogen, graag zien, nieuwsgierigheid, kwetsbaar verlangen brengen een beweging naar buiten op gang.

We stappen naast mekaar. Over de karst onder onze voeten. Kleine scheurtjes en openingen in de harde kalksteen die op lange termijn uitgroeien tot spleten en kloven. Dat maakt “therapeutisch” wandelen zo bijzonder. De natuur reikt het beeld aan dat ons nét op dat moment meest beroert. Niet toevallig. Niet omdat we het beeld bewust opzoeken. Puur erkenning. Het had net zo goed de vers getrokken voren in het omgeploede veld kunnen zijn. En de rotsblokken die daaruit te voorschijn komen. De zon die met een bundel licht door het wolkendek scheurt. De barst in een geknakte stam waarin een jong boompje wortel schiet. De knoppen van de paarse regen die op openbarsten staan. De opengescheurde cocon die vrijheid geeft aan de sprinkhaan.

Ik omarm. We omarmen, verwelkomen verwarring, verdriet, opluchting, kwaadheid, besef. Stukken gisteren en verhalen van daar, meegebracht naar vandaag en hier. Wat is mag zijn. Ik hou van barsten waarin nieuw perspectief kan ontstaan. Getuigen van moed. Van vertrouwen.  Te lang toegedekte of beknotte, stil sluimerende, verrassend bevrijdende kracht die aangeraakt wordt. Het is lang geen evidentie en het vraagt gepaste condities. Vorstverwering, de lentezon, het omzichtige ploegwerk van de boer.  Vaak langzaam doelgericht werk. Dagen van traag wandelen geven ruimte, creëren tegelijk afstand en betrokkenheid. Kostbare godvergeten tijd om bij beelden en verhalen stil te staan, te gaan zitten, letterlijk.

“We become stronger in the broken places. And sometimes we become more beautiful in those places too.”** Dat klopt. Brokstukken eigen geschiedenis, ruw, gekwetst, intact of niet. Emotie, oud zeer en nieuwe goesting. Aangeraakt, moment na moment, stap na stap. Gaandeweg helend. Therapie heeft iets van kunst. Zoals oude Japanse meesters barsten niet verborgen, maar ze juist groter en opvallender maakten door ze te vullen met goud. Geloven dat geheelde schade mensen mooier maakt.

 *Leonard Cohen, Anthem

**http://changeispossiblehealingthroughart.blogspot.fr/2012/10/we-become-stronger-in-broken-places.html

Wie interesse heeft in mijn werk, Gaandeweg door de natuur, stappend op de karst van Les Hauts Plateaux du Vercors, helend doorheen samen zoeken, kan informatie vinden op www.gaandeweg.be . Of via een telefoontje 0032 476424457 of mail karen.vermeylen@gaandeweg.be . Welkom.

Wandelweken in 2014: mei (11-17) – juni (1-11) en op afspraak.

 

[important]

 

  • Dit is een blog post van een bevriend coach. Neem ook eens een kijkje op zijn/haar website.
  • Hieronder, in het “about the author”-vakje, vind u wat meer info over hem/haar.
  • zoals altijd wordt commentaar geäpprecieerd.
  • Mag ik je ook vragen om dit artikeltje even te delen met je vrienden.

 

[/important]

 

About the author

Karen Vermeylen

Ik ben Karen Vermeylen. Agoge, groepscounseler en -coach, gestalt- en emotion focusedtherapeute, freelance senior trainer Outward Bound® België, wilderness EHBO gecertifieerd.

Ik maak verschil door werkelijk op tocht te gaan, -een nieuwe- wind te voelen waaien, het perspectief te zien verschuiven achter elke heuvelrug. Elke wandeltocht opnieuw ervaar ik de werkzame metaforische kracht van de natuur. Zo sterk dat het niet anders kan dat je kijk op jezelf en je beleving van de dingen verandert.

http://gaandeweg.be/

Leave a Reply