«

»

Nov 06

Staat u wel stil bij alle stress elementen in uw leven?

Stress

Hoe gestresseerd bent u?

We zijn allemaal vertrouwd met stress. We kennen het als een periode van grote druk waarbij er te veel input te verwerken valt.

Een alom bekend voorbeeld hiervan is het volgende:

Je hebt een hele dag hard gewerkt. Er was het een en het ander misgelopen en het was alle hens aan dek om de fouten bij te sturen. Ondertussen krijg je telefoon van je partner die je weet te vertellen dat hij/zij geflitst is op weg naar het werk. Je komt thuis en de kinderen zijn moe en geïrriteerd door het slechte weer, maar ze moeten snel eten want ze moeten op tijd zijn voor de muziekacademie. Ondertussen is je partner ook in een slechte bui vanwege het flits-voorval, maar moet ook doorwerken want de afwas en de strijk moet gebeuren enz. enz.…. Een niet afhoudende opeenstapeling van negatieve inputs.

 

Je kijkt uit naar het weekend of een korte vakantie want je weet dat als je dat haalt dat de druk dan van de ketel kan. Dan heb je tijd om je te ontspannen en je batterijen weer op te laden. Dat is hoe de doordeweekse stress nu eenmaal werkt. Dat weet je uit ervaring. Dit heb je al honderden keren gedaan. Dit heeft honderden keren gewerkt. Dus nu moet het ook werken.

Spijtig, maar na dat weekend voel jij je nog steeds niet klaar en goedgezind om er terug aan te beginnen. Waarom? Wat is er mis? Je bent niet ziek, maar je voelt dat je nog steeds een basisgevoel van stress hebt. Je voelt je overweldigd. Hoe kan dit komen?

 

Beheer uw stress. Laat stress niet de overhand krijgen

 

Thomas Holmes en Richard Rahe zijn beiden psychologen en zij hebben in 1967 bij 5000 patiënten dit fenomeen bestudeerd en heeft een aantal oorzaken vastgelegd die aan de basis liggen van een blijvend stress –niveau dat lange tijd kan aanhouden. Om een meetbaar geheel te creëren heeft hij zich gefocust op een periode van 2 jaar. Wanneer u in die periode een van de onderstaande gebeurtenissen heeft doorgaan dan draagt dit bij aan jouw basisgevoel van stress. Wanneer dit genegeerd wordt dan kan dit tot gezondheidsproblemen leiden. Dit zijn allemaal gebeurtenissen waarbij er op een of andere manier moet omgegaan worden met verlies of verandering.

 

Verlies en verandering zijn zeer nauw verband met elkaar. Bij verlies verandert jouw situatie, maar ook bij verandering verlies je iets. Bij beiden en mits voldoende opstapeling, moet je rekening houden met een periode van rouw

Niet elke gebeurtenis heeft evenveel impact daarom heeft hij in zijn onderzoek een score toegekend aan elk voorval. Dit is cumulatief. Wanneer je vele kleine voorvallen hebt dan zal dit op termijn evenveel invloed hebben op je gemoeds- en gezondheidstoestand als een groot voorval op korte termijn.

Neem daarom even de tijd om onderstaande lijst te overlopen en neem je eigen score op. De getallen achter het voorval geeft de relatieve impact weer.

Dood van een Partner                                                   100
Echtscheiding                                                                 73
Scheiding van tafel en bed                                             65
Gevangenisstraf                                                             63
Overlijden van een familielid                                          63
Persoonlijke verwonding of ziekte                                  53
Trouwen                                                                         50
Ontslag                                                                           47
Bijleggen van huwelijksproblemen                                 45
Pensionering                                                                  45
Verandering Gezondheid van een familielid                  44
Zwangerschap                                                               40
Seksuele problemen                                                      39
Het krijgen van een nieuw familielid                               39
Zakelijke verandering                                                     39
Verandering in de financiële situatie                              38
Overlijden van een vriend                                              37
Verandering van functie/beroep                                     36
Verandering in ruzies met partner                                  35
Hypotheek hoger dan een jaarsalaris                             31
Executie van een hypotheek of lening                            30
Verandering in werkverantwoordelijkheden                    29
Zoon of dochter die het huis verlaat                                29
Problemen met schoonfamilie                                         29
Buitengewone persoonlijke prestatie                               28
Partner begint of stopt met werken                                  26
Begin of einde van opleiding                                            26
Verandering in leefsituatie                                                25
Herziening van persoonlijke gewoontes                           24
Problemen met de baas                                                    23
Verandering van arbeidsuren of voorwaarden                  20
Verandering van woonplaats                                             20
Verandering van school                                                     20
Verandering van hobby’s                                                   19
Verandering van religieuze activiteiten                              19
Verandering van sociale activiteiten                                  18
Hypotheek of lening lager dan een jaarsalaris                  17
Verandering van slaapgewoontes                                     16
Verandering in het aantal familiebijeenkomsten                15
Verandering van eetgewoontes                                         15
Vakantie                                                                             13
Kerstmis                                                                             12
Kleine wetsovertredingen                                                   11

Score-interpretatie:

•             +300: U loopt een hoog risico om gevolgen te ervaren van uw stress niveau

•             150-299: U loopt een matig risico om gevolgen te ervaren van uw stress niveau

•             <150: U loopt weinig risico om gevolgen te ervaren van uw stress niveau

About the author

Mark Tilburgs

Leave a Reply